ДО ЗАКІНЧЕННЯ АКЦІЇ ЗАЛИШИЛОСЯ:

Акцію завершено!

Слідкуйте за нами на сайті, попереду ще багато цікавого.

Умови акції:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення визначає Правила проведення акції «ПОДОРОЖ У ЛІТО!»
. Організатор Акції: ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік», код за ЄДР 20021027.

1.2. ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» (далі – Редакція) із метою розширення кола передплатників газети «Все про бухгалтерський облік» (далі – Газета) проводить рекламну Акцію «ПОДОРОЖ У ЛІТО!» (далі – Акція) на умовах, викладених нижче.

1.3. Інформація про умови проведення Акції та її результати розміщується на сайті Редакції – podarunok.vobu.ua (далі за текстом – сайт Редакції), а також може бути поширена Редакцією в інший, не заборонений чинним законодавством, спосіб, зокрема, шляхом опублікування в пресі, оголошення на радіо тощо.

1.4. Факт реєстрації учасника на сайті Редакції podarunok.vobu.ua, є підтвердженням згоди учасника з умовами Акції та на використання його персональних даних відповідно до цілей проведення Акції та оподаткування.

1.5. Визначення понять

Учасник Акції – повнолітня дієздатна особа, яка відповідає вимогам, визначеним п. 2.1 даного Положення, та виконала вимоги п. 3.2.1 даного Положення. Переможець Акції з отримання Подарунка – Учасник Акції, що отримав право на Подарунок відповідно до розділів 4 та 5 даного Положення.
Подарунок – одна путівка на двох осіб на подорож, яка надається Редакцією Учаснику, що став Переможцем акції. Термін подорожі (строк дії путівки) – від 6 (шести) днів, час початку подорожі (місяць та число місяця) – на розсуд Редакції.
Гарантований Подарунок – поповнення мобільного телефону, який отримає кожен Учасник Акції, на суму 50,00 (п’ятдесят) гривень для Учасників Акції, які оформили передплату на Газету на строк від 3 (трьох) до 5 (п’яти) місяців поспіль, і на суму 100,00 (сто) гривень для Учасників Акції, які оформили передплату на Газету на строк від 6 (шести) і більше місяців поспіль.
Кількість Подарунків визначається Редакцією в залежності від кількості Учасників Акції.

2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

2.1. В Акції беруть участь правоздатні та дiєздатнi особи, які оформили на себе передплату на Газету, керівники підприємств та/або головні бухгалтери або наймані працівники, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку підприємств, установ або організацій, які оформили в період із 20 травня 2019 року по 1 липня 2019 року включно передплату на Газету та зареєструвалися на сайті Редакції podarunok.vobu.ua (далі – Учасники).

2.1.1. Учасниками Акції з отримання Подарунка є Учасники, які відповідають вимогам, наведеним у п. 2.1 Положення, та оформили в період із 20 травня 2019 року по 1 липня 2019 року включно передплату на Газету на строк не менше 6 (шести) і більше місяців поспіль.

2.1.2. Учасниками Акції з отримання Гарантованого подарунка – поповнення мобільного телефону на суму 50,00 (п’ятдесят) гривень – є всі Учасники, які відповідають вимогам, наведеним у п. 2.1 Положення, та оформили передплату на Газету на строк від 3 (трьох) до 5 (п’яти) місяців поспіль.

2.1.3. Учасниками Акції з отримання Гарантованого подарунка – поповнення мобільного телефону на суму 100,00 (сто) гривень – є всі Учасники, які відповідають вимогам, наведеним у п. 2.1 Положення та оформили передплату на Газету на строк від 6 (шести) і більше місяців поспіль.

2.1.4. Для участі в Акції оплата за передплату має бути здійснена одним платежем. Оплата за передплату, здійснена частинами, не надає права на участь в Акції.

2.2. Передплатники, які отримують газету безкоштовно, участі в Акції не беруть. Не допускаються до участі в Акції також спiвробiтники Редакції та члени їхніх сімей.

2.3. Особи, які бажають стати учасниками Акції, реєструються на сайті Редакції, заповнюють усі обов'язкові поля реєстрації, у тому числі номер телефону (на який має надійти Гарантований подарунок), та вводять код передплатника, таким чином надаючи свою згоду на участь в Акції та погодження з умовами Акції.
Особи, які зареєструвалися як Учасники Акції на сайті Редакції, мають направити Редакції в день реєстрації підтверджуючі документи про здійснення передплати (крім осіб, які здійснили передплату через Редакцію) одним із таких способів:

2.3.1. прикріпити сканований документ про здійснення передплати до Анкети при реєстрації на сайті Редакції;

2.3.2. надіслати факсом: тел. (044) 454-12-80, (044) 495-20-60;

2.3.3. надіслати на e-mail: orp-referent@vobu.ua.

2.4. Підтверджуючими документами про здійснення передплати слід вважати копію документа, що підтверджує оформлення передплати на Газету, а саме:

2.4.1. у разі передплати через відділення поштового зв`язку УДППЗ «Укрпошта» – копію абонемента на передплату Газети з відбитком касового апарата про оплату вартості передплати (дата оплати та період мають бути чіткими);

2.4.2. у разі передплати через передплатне агентство – копію платіжного доручення (з позначкою банку) зі здійсненням передплати на Газету.

2.5. Особа має право зареєструватися для участі в Акції лише один раз протягом усього терміну дії Акції або декілька разів, якщо було замовлено більше однієї передплати.

2.6. Учасники несуть відповідальність за достовірність даних, зазначених ними під час реєстрації на сайті Редакції. Редакція залишає за собою право перевіряти достовірність наданих даних та не допускати до участі осіб у разі виявлення неправдивих, неточних або неповних відомостей.

3. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться з 20 травня 2019 року по 1 липня 2019 року включно на всій території України (окрім тимчасово окупованої території України, у тому числі території Автономної Республіки Крим, та зони проведення операції об’єднаних сил).

3.2. З 14:00 годин 20 травня 2019 року всі особи, які відповідають вимогам, визначеним у п. 2.1 цього Положення, можуть зареєструватися на сайті Редакції для участі в Акції.

3.3. Розіграш буде проводитися 15 липня 2019 року.

3.4. 1 липня 2019 року о 19:00 за київським часом припиняється можливість реєстрації Учасників на сайті Редакції.

3.5. Останнім днем отримання підтверджуючих документів від зареєстрованих на сайті Редакції Учасників є 1 липня 2019 року.

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ АКЦІЇ

4.1. Переможець акції визначається Редакцією 15 липня 2019 року о 15:00 год.

4.2. Визначення Переможця (Переможців) здійснюватиметься Редакцією за допомогою барабана. Редакція здійснюватиме онлайн-трансляцію визначення Переможця (Переможців) на сайті Редакції podarunok.vobu.ua та каналі YouTube.

4.3. Результати Акції буде розміщено 16 липня 2019 року о 10:00 годині на сайті Редакції – podarunok.vobu.ua, а також може бути поширено Редакцією в інший не заборонений чинним законодавством спосіб, зокрема, шляхом опублікування в пресі, мережі Інтернет, оголошення на радіо тощо.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПОДАРУНКА ТА ГАРАНТОВАНОГО ПОДАРУНКА

5.1. Переможець Акції має право отримати Подарунок протягом 10 календарних днів із дня, наступного за днем розміщення результатів Акції на сайті Редакції – podarunok.vobu.ua.
Останній день отримання подарунка – 25.07.2019 року.
Грошова компенсація Подарунка не передбачена.
Логістичні витрати Переможця до складу Подарунка не входять та оплаті/компенсації Редакцією не підлягають.

5.2. Подарунок видається Учаснику особисто за актом приймання-передачі в Редакції за адресою: м. Київ, вул. Довженка, 7 із 9:00 до 18:00 год у робочі дні.

5.3. Для отримання Подарунка Переможцю потрібно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та підтверджуючі документи, визначені п. 2.4 цього Положення, про оплату передплати, які відповідають вимогам визначеним пп. 2.1.4 цього Положення.
Учасники/Переможці Акції несуть особисту відповідальність за достовірність та правильність наданої ними інформації.

5.4. Передача Гарантованого подарунка – поповнення мобільного телефону Учасників Акції на 50,00 (п’ятдесят) гривень та 100,00 (сто) гривень відповідно, буде проводитися без особистої участі Учасника Акції шляхом зарахування грошових коштів на номер мобільного телефону, зазначений Учасником Акції під час реєстрації для участі в Акції на сайті Редакції. Період, протягом якого Редакція здійснює передачу Гарантованого подарунка – з дати реєстрації Учасника на сайті Редакції для участі в Акції до 15 липня 2019 року включно.
Редакція не несе відповідальності за ризик втрати/зміни телефонного номера та/або неправильного зазначення Учасником телефонного номера при реєстрації на сайті.
Грошова компенсація Гарантованого подарунка не передбачена.

5.5. Подарунок залишається у власності Редакції у разі, якщо протягом 14 календарних днів з дня, наступного за днем розміщення результатів Акції на сайті Редакції – podarunok.vobu.ua Учасник не з’явився для отримання подарунка або не надав документів, визначених п. 5.3 даного Положення; у такому випадку Переможець Акції втрачає право на отримання Подарунка. Умовами Акції не передбачено зберігання незатребуваного Подарунка.

6. ПРАВА ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ

6.1. Редакція має право відмовити Учаснику Акції в участі, якщо інформація Учасника відрізняється від наданої ним інформації згідно з п. 2.1, п. 2.4 Положення тощо.

6.2. Редакція має право відмовити в наданні Подарунка та позбавити права отримати відповідний Подарунок обраному, згідно з цими Правилами, Переможцю Акції, який не надав згідно з п. 2.1, п. 2.4. п. 5.3 даного Положення необхідну інформацію та/або надав неправдиві або неповні дані тощо.

6.3. Редакція має право змінювати умови проведення Акції та це Положення та/або скасувати Акцію шляхом прийняття відповідного наказу директором Редакції. Інформація про зміну умов проведення Акції, внесення змін до Положення розміщується на сайті Редакції, а також може бути поширена Редакцією в інший, не заборонений чинним законодавством спосіб.
Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не було спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цього Положення.

6.4. У випадку порушення Учасником Акції даних Правил та за будь-яких інших причин Редакція має право на власний розсуд усунути Учасника від подальшої участі в Акції.

6.5. Редакція має право збільшити загальну кількість Подарунків за цією Акцією або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цим Положенням, про що Редакція повідомляє шляхом розміщення інформації на сайті Редакції – podarunok.vobu.ua.

6.6. Організатор не є податковим агентом щодо Переможців Акції в розумінні податку на доходи фізичних осіб та воєнного збору.

7. ПРАВА УЧАСНИКА АКЦІЇ

7.1. Учасник Акції має право в строки визначені п.3.1. Положення зареєструватися на сайті podarunok.vobu.ua для отримання Подарунка та /або отримання Гарантованого подарунка.
Учасник Акції, який відповідає вимогам, визначеним п. 2.1, Положення має право на отримання Гарантованого подарунка за умови дотримання вимог визначених п. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 Положення.

7.2. Учасник Акції має право заявити про свою відмову від отримання Подарунка. Така відмова повинна бути направлена на адресу Редакції (03058, м. Київ, а/с 12) у письмовій формі протягом 14 календарних днів з моменту прийняття участі в Акції. Після направлення заяви про відмову від отримання Подарунка Учасник Акції втрачає право на його отримання.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Редакція не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні або неналежне виконання своїх зобов'язань, передбачених Акцією, якщо таке невиконання або затримка безпосередньо або опосередковано викликані настанням надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза його контролем (надалі – Форс-Мажор). При цьому обставинами Форс-Мажору вважаються будь-які обставини, що впливають на виконання зобов'язань Редакцією, які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням від дії або випадками, що знаходяться поза контролем Редакції та не існували на момент початку Акції, включаючи, але не обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, масові заворушення, заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки, встановлення блокпостів та інших кордонів на території України, блокування об'єктів поштового зв'язку, зміни в роботі банківських установ, події, викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо.

8.2. Редакція не несе відповідальності за можливі проблеми технічного характеру, які можуть вплинути на участь в Акції, зокрема за перебої в роботі сайта podarunok.vobu.ua, викликані незалежними від Редакції обставинами.

8.3. Редакція не несе відповідальності за наслідки подальшого використання Подарунку Переможцем Акції з моменту його отримання, у тому числі, за ризик випадкової загибелі, втрати або псування Подарунку.

9. ІНШЕ

9.1. Суперечки, скарги, зауваження учасників щодо організації та проведення Акції розглядаються уповноваженими представниками Редакції.

9.2. Питання, не передбачені цим Положенням, що стосуються організації та проведення Акції, вирішуються уповноваженими представниками Редакції в межах, дозволених чинним законодавством.

9.3. Подарунки, які отримають переможці Акції, оподатковуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Податки на подарунки сплачує Редакція.

9.4. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а це Положенння не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу. Строк дії даної Акції закінчується у випадку закінчення періоду її дії.

9.5. Дана Акція є публічним інформуванням (донесенням) умов, зокрема умов отримання Подарунків Переможцями Акції.

9.6. Детальні умови Акції розміщено на сайті podarunok.vobu.ua в розділі Положення.

9.7. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку наданої ним із метою участі в даній Акції та для цілей оподаткування інформації (тобто, збирання, зберігання, використання та обробку такої інформації, а також її передачу афілійованим особам Редакції, консультантам та іншим відповідним третім особам). Вказана обробка здійснюється з маркетинговою та/або з іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України, зокрема, шляхом безоплатного використання імені Учасника, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про Учасника з рекламною/маркетинговою метою, у т.ч. з правом публікації (у т.ч. його імені та фотографії) у засобах масової інформації, на інтернет-сайтах, у тому числі на сайті Редакції podarunok.vobu.ua.), будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання Подарунка, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Редакцією та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. У випадку, якщо виконання умов Акції передбачає передачу персональних даних Учасника в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Учасник шляхом реєстрації для участі в Акції автоматично передає Редакції зазначені персональні дані та надає згоду на здійснення їх обробки та інших необхідних дій із метою участі в даній Акції.

9.8. Факт участі в Акції автоматично означає ознайомлення і повну згоду Учасника з даним Положенням та умовами проведення Акції, що ним визначені, у тому числі згоду на зйомку (фотозйомку) та розміщення фото Переможця в мережі Інтернет, YouTube та публікування в пресі.

9.9. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення даного Положення про Акцію, та/або питань, не урегульованих цим Положенням, остаточне рішення приймається Редакцією відповідно до вимог законодавства України. При цьому рішення Редакції є остаточним і не підлягає оскарженню.