ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

«ШАЛЕНИЙ МІСЯЦЬ ПОПОВНЯШОК»

 

1. Загальні положення

1.1. ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» (далі – Редакція) із метою популяризації серед (потенційних) передплатників газети «Все про бухгалтерський облік» (далі – Газета) проводить рекламну акцію до передплатної кампанії «Шалений місяць поповняшок» (надалі – Акція) на умовах, викладених нижче.

1.2. Інформація про умови проведення Акції, реєстрацію для участі в Акції та про її результати розміщується на сайті Редакції – podarunok.vobu.ua (далі за текстом – сайт Редакції), а також може бути поширена Редакцією в інший не заборонений чинним законодавством спосіб, зокрема, шляхом опублікування в пресі, оголошення на радіо тощо.

1.3. Факт реєстрації учасника на сайті Редакції є підтвердженням згоди учасника з умовами Акції та на використання його персональних даних відповідно до цілей проведення Акції.

 

2. Умови участі в Акції

2.1. В Акції беруть участь повнолiтнi дiєздатнi особи, керівники підприємств та головні бухгалтери або наймані працівники, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку підприємств, установ або організацій, які оформили передплату на Газету на строк від 1 місяця та більше у період із «15» лютого 2021 року по «15» березня 2021 року та зареєструвалися на сайті Редакції (далі – Учасники). Реєстрація проводиться з 17.02 по 15.03.21 р.

2.2. Передплатники, які отримують газету безкоштовно, участі в Акції не беруть. Не допускаються до участі в Акції також спiвробiтники Редакції.

2.3. Особи, які бажають стати учасником Акції, реєструються на сайті Редакції і направляють у день реєстрації підтверджувальні документи про здійснення передплати (при передплаті через Редакцію підтвержувальні документи відправляти немає потреби) одним із таких способів:

2.3.1. прикріпити сканований документ про здійснення передплати до Анкети під час реєстрації на сайті Редакції;

2.3.2. надіслати факсом: тел.: (044) 495 20 60, (044) 365 02 82; 

2.3.3. надіслати на e-mail: peredplata8@vobu.ua.

2.4. Підтверджувальними документами про здійснення передплати слід уважати копію документа, що підтверджує оформлення передплати на Газету, а саме:

2.4.1. у разі передплати через відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта» – копію абонемента на передплату Газети з відбитком касового апарата про оплату вартості передплати (дата оплати та період мають бути чіткими);

2.4.2. у разі передплати через передплатне агентство – копію платіжного доручення (з позначкою банку) зі здійсненням передплати на Газету.

2.5. Особа має право зареєструватися для участі в Акції лише один раз протягом усього терміну дії Акції або декілька разів, якщо було замовлено більше одного комплекту газети.

2.6. Учасники несуть відповідальність за достовірність даних, зазначених ними під час реєстрації на сайті Редакції.

2.7. Поповнення буде нараховуватися на вказаний при реєстраціі номер телефону.

 

Редакція залишає за собою право перевіряти достовірність наданих даних та не допускати до участі осіб у разі виявлення неправдивих або неточних відомостей.

 

3. Строки проведення Акції

3.1. Акція проводиться з «15» лютого 2021 року по «15» березня 2021 року включно на всій території України (окрім тимчасово окупованої території України та зони проведення ООС).

3.2. З 00:00 годин «17» лютого 2021 року всі передплатники, які виконали умови, визначені в п. 2.1 цього Положення, можуть виконати реєстрацію на сайті Редакції для участі в Акції.

3.3. Поповнення на відповідні суми буде проводитися щотижнево за всіма зареєстрованими учасниками відповідно до підтвердження передплати.

3.4. Останній день отримання підтвердних документів від зареєстрованих на сайті (передплати) Редакції учасників — «17» березня 2021 року.  «15» березня 2021 року о 23:59 за Київським часом припиняється можливість реєстрації Учасників на сайті Редакції.

 

4. Порядок розіграшу подарунка

4.1. Учаснику необхідно зайти на сайт Редакції, вибрати пункт "Реєстрація" заповнити обов'язкові поля реєстрації, та за необхідності прикріпити підтверджувальні документи. Таким чином Учасник надає свою згоду на участь в Акції та погоджується з умовами Акції.

4.2. Визначення учасників, яким буде проведено поповнення, проводиться щотижнево відповідно до реєстраційних даних та наявності підтвердження передплати.

Відповідність періоду передплати та суми до зарахування наведено в таблиці нижче:

 

ПЕРІОД ПЕРЕДПЛАТИ

СУМА ДО ЗАРАХУВАННЯ

1 місяць

30

3 місяці

50

6 місяців

80

9 місяців

100

12 місяців

120

 

 

4.3. Учасник, який указав неправильні або недостовірні дані та/або не надіслав підтвердного документа про здійснення передплати на Газету (підтвердний документ не надають лише особи, які здійснили передплату через Редакцію), та/або документів, визначених у п. 4.2 даного Положення, втрачає право на отримання подарунка.

4.4. Це Положення може бути змінено директором Редакції шляхом прийняття відповідного наказу. Інформація про внесення змін до Положення розміщується на сайті Редакції, а також може бути поширена Редакцією в інший не заборонений чинним законодавством спосіб.

4.5. Суперечки, скарги, зауваження учасників щодо організації та проведення Акції розглядаються уповноваженими представниками Редакції.

4.6. Редакція не несе відповідальності за роботу відділень поштового зв’язку, будь-які поштові помилки, затримки з доставкою поштових відправлень тощо.

4.7. Питання, не передбачені цим Положенням, що стосуються організації та проведення Акції, вирішуються уповноваженими представниками Редакції у межах, дозволених чинним законодавством.

5. Права організатора Акції

5.1. Редакція має право відмовити Учаснику Акції в участі, якщо інформація Учасника відрізняється від наданої ним інформації згідно з п. 2.1, п. 2.4 Положення.

5.2. Редакція має право відмовити в наданні подарунка та позбавити права отримати відповідний подарунок обраному згідно з цими Правилами Переможцю Акції, який не надав згідно з п. 2.1, п. 2.4 даного Положення необхідну інформацію та/або надав неправдиві або неповні дані тощо.

5.3. Редакція має право змінювати умови проведення Акції та це Положення та/або скасувати Акцію шляхом прийняття відповідного наказу директором Редакції. Інформація про зміну умов проведення Акції, внесення змін до Положення розміщується на сайті Редакції, а також може бути поширена Редакцією в інший не заборонений чинним законодавством спосіб.

Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не було спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цього Положення.

5.4. У випадку порушення Учасником Акції даних Правил та з будь-яких інших причин Редакція має право на власний розсуд усунути Учасника від подальшої участі в Акції.

5.5. Редакція має право збільшити або зменшити загальну кількість поповнень за цією Акцією або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цим Положенням, про що Редакція повідомляє шляхом розміщення інформації на сайті Редакції.

 

6. Відповідальність

6.1. Редакція не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні або неналежне виконання своїх зобов'язань, передбачених Акцією, якщо таке невиконання або затримка безпосередньо або опосередковано викликані настанням надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза його контролем (надалі – Форс-мажор). При цьому обставинами Форс-мажору вважаються будь-які обставини, що впливають на виконання зобов'язань Редакцією, які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням від дії або випадками, що знаходяться поза контролем Редакції та не існували на момент початку Акції, включаючи, але не обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, масові заворушення, заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки, встановлення блокпостів та інших кордонів на території України, блокування об'єктів поштового зв'язку, зміни в роботі банківських установ, події, викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо.

6.2. Редакція не несе відповідальності за можливі проблеми технічного характеру, які можуть вплинути на участь в Акції, зокрема, за перебої в роботі сайту vobu.ua, викликані не залежними від Редакції обставинами.

6.3. Редакція не несе відповідальності за наслідки подальшого використання подарунка Переможцем Акції з моменту його отримання, у тому числі за ризик випадкової загибелі, втрати або псування подарунка.

 

7. Інше

7.1. Суперечки, скарги, зауваження учасників щодо організації та проведення Акції розглядаються уповноваженими представниками Редакції.

7.2. Питання, не передбачені цим Положенням, що стосуються організації та проведення Акції, вирішуються уповноваженими представниками Редакції у межах, дозволених чинним законодавством.

7.3. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а це Положення не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу. Строк дії даної Акції закінчується у випадку закінчення періоду її дії.

7.4. Дана Акція є публічним інформуванням (донесенням) умов. Зокрема, умов отримання подарунків Переможцями Акції.

7.5. Детальні умови Акції розміщено на сайті Редакції.

7.6. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку наданої ним з метою участі в даній Акції та для цілей оподаткування інформації (тобто збирання, зберігання, використання та обробку такої інформації, а також її передачу афілійованим особам Редакції, консультантам та іншим відповідним третім особам). Указана обробка здійснюється з маркетинговою та/або з іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України, зокрема, шляхом безоплатного використання імені Учасника, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про Учасника з рекламною/маркетинговою метою, у т.ч. з правом публікації (у т.ч. його імені й фотографії) в засобах масової інформації, на інтернет-сайтах, у тому числі на сайті Редакції vobu.ua), будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання подарунка, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Редакцією та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. У випадку, якщо виконання умов Акції передбачає передачу персональних даних Учасника в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Учасник, шляхом реєстрації для участі в Акції, автоматично передає Редакції зазначені персональні дані та надає згоду на здійснення їх обробки та інших необхідних дій з метою участі в даній Акції.

7.7. Факт участі в Акції автоматично означає ознайомлення і повну згоду Учасника з даним Положенням та умовами проведення Акції, у тому числі згоду на зйомку (фотозйомку) та розміщення фото Переможця на сайті vobu.ua та опублікування в пресі.

7.8. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення даного Положення про Акцію, та/або питань, не урегульованих цим Положенням, остаточне рішення приймається Редакцією відповідно до вимог законодавства України. При цьому рішення Редакції є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

 Обов'язкові поля для реєстрації


Тут захован подарунок

Тут захован подарунок

Тут захован подарунок

Тут захован подарунок

Тут захован подарунок

Натискай


Тут захован подарунок

Тут захован подарунок

Тут захован подарунок

Книга Навігатор МСБО

Брендовий
щоденник і ручка

Поповнення мобільного
телефону на
50 грн

Брендована еко сумка

Купон на знижку
100 грн

Поповнення мобільного
телефону на
30 грн

Безкоштовна передплата
на пів року

Поповнення мобільного
телефону на
100 грн

Безкоштовна передплата
на місяць

Брендована
флешка

Безкоштовна передплата
на квртал

Сертифікат Єва,
Make Up
на 200 грн

Купон на знижку
300 грн

Брендована
парасолька

Безпроводні
наушники

Талони на
пальне на 10л.

Набір для
пікніка

Електрогриль

Фітнес браслет

Складні стільці

Сертифікат Єва,
Make Up
на 500грн